Portfolio radova
portfolio-13m

MAMMAE KLUB

oblikovanje i grafička priprema promotivnih materijala


portfolio-14m

ROTARY INTERNATIONAL

oblikovanje i izrada promotivnih materijala


portfolio-15m

ROTARY CLUB VARAŽDIN

dorada vizualnog identiteta · oblikovanje i izrada promotivnih materijala
oblikovanje i grafička priprema monografije · web
www.rotary-varazdin.hr


portfolio-16m

ROTARY MAGAZIN

oblikovanje i grafička priprema časopisa
Izdanja Rotary magazina možete pogledati klikom na ovaj link


portfolio-17m

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

oblikovajne i grafička priprema monografije


portfolio-18m

IVANČICA

oblikovanje naslovnih strana i grafička priprema kataloga


Stranica 3 od 5